[Verkstad]


Vår mekaniska verkstad utför:

> Prototyptillverkning
> Plastsvetsning (Stum, Muff, Tråd)
> Modifieringsarbeten
> TIG svetsning
> Svarvning
> CNC fräsning
> CNC svarvning

> Stansning
> Gravering av lättare saker
    (Serienr, Företagsnamn osv)

> Blästring av mindre detaljer
    (max 40cm)

> Tvättning och vakuumförpacking     (max 20 cm cirkulärt 5cm tjockt)

Några av våra maskiner:

> Storebro svarv GK195
> Storebro combimill fräs
> 2 Bridgeport CNC fleropfräs
> EMCOturn 340 styrd svarv
> Fanuc Tape Drill
> Fadal 4020 5 Axlig flerop fräs
> TIG svets
> Leadwell LTC-10P Automatsvarv

> Thomas kap
> IMET Sirio Automatkap
> 2 Bandsågar
> 2 supportsvarvar
> 2 exenterpressar
> Blästerskåp för mindre detaljer
> Sänkgnist Agietron