[Miljöpolicy]


Vi på Galmont AB värnar om miljön och strävar kontinuerligt efter att bedriva verksamheten resurssnålt och energieffektivt. Även om verksamheten är uppdelad i vida kategorier baseras våra miljökrav på en helhetssyn från början till slut.

Huvudpunkter inom våra miljökrav:


> Källsortera och hushålla med energi.
> Aktivt förbättra verksamheten så att negativ påverkan på miljön minskas.
> I första hand välja leverantörer med bra syn på miljöfrågor.
> I första hand välja produkter och material som kan återvinnas eller återanvändas.
> Engagera medarbetare för att skapa ett effektivt och aktivt miljöarbete.
> Ständigt sträva efter att hitta nya miljövänligare alternativ till dom produkter som vi använder.


Vårat mål är att genom dessa ansträngningar ska kunna minska den miljöpåverkan som vår verksamhet trots allt har