[Verkstad]

Till vänster ser du en del av Galmont AB's Maskinhall

Maskindata:

1 st Fadal VMC 4020:
Rörelse över bord:
X = 1000
Y = 500
Z = 635

Spindeldata:
60-10000 r.p.m.
16.8 Kw (cont)

2 st Bridgeport Interact 520:
Rörelse över bord:
X = 510
Y = 400
Z = 480

Spindeldata:
60-6000 r.p.m.
5.5 Kw (cont)

Fanuc tape drill:

mer info kommer
Emcoturn 350:
Swing över bädden = 340
Swing över plansliden = 158
Z = 300
X = 300

Spindeldata
60- 4000 r.p.m.
106Nm

<[Verkstad]