[Historia]


Galmont registrerades och startade i en villa i Tullinge redan i början av 70 talet som ett fritidsföretag av ingenjör Hans Hesselgren som då sysslade med konstruktion och tillverkning av galvanoteknisk utrustning.

I mitten av 80 talet tog Göran Hesselgren över ansvaret för företaget och inriktningen var då galvanokonstruktioner och service. 1995 ombildades företaget till Aktiebolag och service och underhåll av styr och reglerutrustningar m.m. blev huvuduppgifter.

1999 började vi även med legomontage och den ökningen gjorde att vi snabbt fick lov att flytta till lite större lokaler i Tullingeberg på Ca 400 kvm.

Våren 2003 flyttade vi till Hangarvägen 20 på gamla flygflottiljen F18. Där vi nu förfogar över ca 1200 kvm produktionsyta.